بکارت

 

لبخند

ترکی باریک

بر پیکر شفاف احساس

و بوسه

وقوع سهمگین یک شکستن است

 

بی هوش می شوی....

و چشم که باز می کنی

یا امان اشک را بریده ای

و یا در گوشه ی غم افزای دستگاهی

سرگردان....

 

تکرار "دوستش دارم"

تکرار "دوستش دارم"

تکرار "دوستش دارم"

 

انکار "دوستش دارم"

انکار "دوستش دارم"

انکار "دوستش دارم"

.

.

.

تا شاید جانی دوباره

زیر پتک بوسه ی بعدی....

با تزریق وریدی چند سی سی "شکستن"

 

هزار پاییز دیده

تنش هزار بار

زیر سم سپاه باد...

کودکانش را دزدیدند

خانه اش را آتش زدند

اما باز

امیدوارانه

تن می دهد به بهار بعدی

درخت عاشق است....

 

2 مهر 1390

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
....

درخت احمق است ...... تنش هزار بار زیر سم سپاه باد... هزار بار زیر سم سپاه باد؟!!!!!هزار بار؟!سم سپاه؟! سم سپاه باد...کیه؟یا چیه که به این واژه شبیه شده؟

....

چقدر خوب که انقدر زود اصلاح شد!!!