شب است


پرستویی....

با خنده ای

گاهی

از آن دورترها

به دور

کوچ می کنی ......

و من آنقدر خالی ام

که صدای خنده ات

به وضوح

در من

می پیچد


شب است

خسته ام

کتری بی حوصله

تشنه ی نوشاندن چند ساعت بیداری به ما

و کاغذ

مرا به سفیدی اش قسم می دهد بنویسم

مبل رو به رو خالی ....

من در طنین خنده هایت سردرگمم اما

خنده هایت در من

راه شان را

خوب می دانند


مبل رو به رو خالی ....


سکوت...


ناگهان

به من وحی می شوی

قلم در دست

واژه واژه نقاشی ات می کنم

موهایت را با "ناز"

چشم هایت را با "جادو"

کشیدن لبخندت هم که اساسا کار ما نیست

دست نخورده در خیال می ماند


جبرئیل می رود

خانه تاریک .....

منِ مسموم به چای .....


خنده ات می پیچد


منِ محکوم به من ....


23 فروردین 90

/ 2 نظر / 14 بازدید
سحر

تشبیهات عالی :) کار من نیست اظهار نظر فنی البته اما مثل همیشه خیلی خوشگله

مهشيد

$ __$$$ __$$$$__________________$ __$$$$$________________ $$ __$$$$$$$______________ $$$ __$$((▂))$$$____________$$$$ __$$$$$$$$$$_________$$((▂))$ __$$$'¤'¤'$$$$$______$$$$$$$$$ __$$$¤'¤'¤'¤$$$$___$$$$'¤'¤'¤$$$ __$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$__$$$¤'¤'¤'¤$$$ __$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$$'¤'¤'¤'¤'$$ ___$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'¤'$$$ _____$$$$'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'$$$ __$$$$$_$$$'¤'¤'¤'¤$ $$'¤'¤$$ _$$((▂))$$$$$_$$$$$$$$$$$_O_O $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_ _ $ $ $$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤$$$$_$$___$ $ $$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'$$$$__$$$ $$$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤$$$$_$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$ __$$$((▂))$$$$$_$$$$$ _____$¤ ___$¤ __$¤آپمممممممممممممم