جملات لاک پشتی 7


لوله خروجی احساسات ما تنگ است. این حجم از وجودمان، برای انتقال یک نگاه می خواهد! به خدا!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
هتسی

خیلی قشنگ بود ، چسبید

مجتبی

سلام آوردن لوله همچین جالب نبود

میشناسی

سو پرفکت !