مشکین تاژ

 

کسی

گیسوی تو

و روزگار مرا

اشتباهی

با هم شسته است.....

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
علیرضا

شستن گیسویش روزگارم را به سیاهی برده است... ودر آن لایتناهی نوک موهایش إ وه ! چه خورشیدی است چه پگاه روشن ! که بشوید شب تاریک مرا × گیسوانش را تو فرو مگذار ! اشتباهی نیست ! اشتباهی نیست !

بهارهای پیاپی

و حتما کسی دیگر دستهای من و روزگار او را اشتباهی با هم شسته است. laundry غریبی است روزگار..