124001


لول و لول

موهایت جشن گرفته اند

و باد

درخت ها را می درد و

شاخه ها را می کند و

اما

با موهایت به نرمی....

دلش نمی آید 

و دنباله ی خجالتی لباست

سرک می کشد و دوباره سرک می کشد و دوباره .....

تو در محاصره ی کودکان باران

دست در دست شان

به ضرب آهنگی آشنا .....


اشتباهی پیش آمده

احتمالا

خدا یک پیامبر را

دوبار شمرده است


30 اردیبهشت 90

/ 1 نظر / 8 بازدید