در این فریم های آخر

 

نه شما

در آغوش من

قرار...

 

و نه من

بی شما

به قرار....

 

دلم

حوضی کوچک

که چندی است

کودک آرزو

در آن

به آب افتاده و

دست و پا می زند

از سهل انگاری

بزرگ تر های عقل

 

دست بجنبان عزیز

یا با لبخندی

سرش زیر آب کن

یا با لبخندی

نجاتش بده

 

4 مهر 1390

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید