اسفنج


زیر باران که رفتیم

سیراب شد

خیال اسفنجی من


تمام فضای ذهنم را پر کرده....


و بوی تو

که در باران محلول.....

ای وای، ای وای


/ 1 نظر / 4 بازدید
علی

عالی !