التحریر

 

کف خواسته های باران

بوسیدن شماست

بسط نشسته در خیابان....

و ما

سالکان طریقت بارانیم...

/ 3 نظر / 11 بازدید
علیرضا

سقف خواسته های آفتاب بوئیدن شما است و شما سرخ تر از هر گل سرخ مس را مطلا می کنید ! ما، طلا جویانیم ...

آیوت

درود قلم ساده و زیبایی دارید و منم عاشق لاکپشتام همیشه لاک پشت دارم[بغل][گل]